Notarius Publicus i Borås

Notarius Publicus är en person, oftast en jurist, utsedd av Länsstyrelsen, som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter, bestyrka namnunderskrifter, behörighet, översättningar och andra uppgifter som rör innehåll i handlingar, att kontrollera lotteridragningar och att utfärda Apostille, med mera.

Titeln är latin och betyder ungefär "offentlig sekreterare".

Enligt en internationell överenskommelse (Haagkonventionen 1961) kan en apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med apostille-stämpeln är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga normalt krävs inget ytterligare godkännande av handlingen från utländsk ambassad. I Sverige kan numera enbart Notarius Publicus utfärda Apostille.

Öppettider

Allmän mottagning: Måndagar 15.30-16.00 och Onsdagar 08.30-10.00
Annan tid efter överenskommelse.

Notarius Publicus får ta ut skälig ersättning för utfört uppdrag.


Jan Elgmark är sedan 1999 Notarius Publicus i Borås


Anders Högström är biträdande Notarius Publicus i Borås

Advokat Anders Högström
Advokat Jan Elgmark
Advokat Magnus Gabrielson

Borås

Besöksadress: Västerlånggatan 30-32
Telefon: 033-13 28 18

Göteborg

Besöksadress: Kungsgatan 56
Telefon: 031-13 29 28

Alingsås

Besöksadress: Göteborgsvägen 16 A
Telefon: 0322-132 81