Utlänningsrätt

Vi ser det som värdefullt att asylsökande får den hjälp de behöver med sin ansökan om att få uppehållstillstånd, eller annat, i Sverige och vi har under lång tid arbetat inom detta område.

Advokat Anders Högström
Advokat Jan Elgmark
Advokat Magnus Gabrielson

Borås

Besöksadress: Västerlånggatan 30-32
Telefon: 033-13 28 18

Göteborg

Besöksadress: Kungsgatan 56
Telefon: 031-13 29 28

Alingsås

Besöksadress: Göteborgsvägen 16 A
Telefon: 0322-132 81