Tvistemål

Tvister kan uppkomma kring allt möjligt; köp av saker, vad som köpts och villkoren för köp. Kring avtal och dess innehåll, mm mm

Även detta hjälper vi till med.

Advokat Anders Högström
Advokat Jan Elgmark
Advokat Magnus Gabrielson

Borås

Besöksadress: Västerlånggatan 30-32
Telefon: 033-13 28 18

Göteborg

Besöksadress: Kungsgatan 56
Telefon: 031-13 29 28

Alingsås

Besöksadress: Göteborgsvägen 16 A
Telefon: 0322-132 81