Socialrätt

Vi arbetar mycket med socialrätt och företräder regelbundet klienter i LVU, LVM; LRV och LPT-mål.

Vi utses som biträden av Förvaltningsrätten och Du behöver inte betala för vårt arbete.

Advokat Anders Högström
Advokat Jan Elgmark
Advokat Magnus Gabrielson

Borås

Besöksadress: Västerlånggatan 30-32
Telefon: 033-13 28 18

Göteborg

Besöksadress: Kungsgatan 56
Telefon: 031-13 29 28

Alingsås

Besöksadress: Göteborgsvägen 16 A
Telefon: 0322-132 81