Kostnader för Rättsskydd och Rättshjälp

För sitt arbete har en advokat rätt att ta ut ett skäligt arvode. Det kan vara svårt ange i förväg vad ett arvode kan komma att uppgå till. Vissa uppdrag är bundna av taxor. Vi följer i de flesta ärenden Domstolverkets timtaxa.

För att få ekonomisk hjälp med kostnaderna i ett ärende kan Du i första hand få hjälp genom rättsskyddet i Din hemförsäkring – se i Din försäkrings villkor – eller så finns möjligheten att Du kan få allmän rättshjälp. Staten betalar då större delen av kostnaden.

Vi hjälper till med ansökningar om rättsskydd och rättshjälp.

Advokat Anders Högström
Advokat Jan Elgmark
Advokat Magnus Gabrielson

Borås

Besöksadress: Västerlånggatan 30-32
Telefon: 033-13 28 18

Göteborg

Besöksadress: Kungsgatan 56
Telefon: 031-13 29 28

Alingsås

Besöksadress: Göteborgsvägen 16 A
Telefon: 0322-132 81