Personskador

Tyvärr kan vi alla bli skadade på olika sätt, i trafiken, på arbetet eller på fritiden.

En skada kan ofta medföra att Du har rätt till ersättning för själva skadan, kostnader, förlorad inkomst med mera. Vi hjälper Dig till en så riktig och rättvis ersättning som möjligt.

Magnus och Jan arbetar mycket med detta.

Advokat Anders Högström
Advokat Jan Elgmark
Advokat Magnus Gabrielson

Borås

Besöksadress: Västerlånggatan 30-32
Telefon: 033-13 28 18

Göteborg

Besöksadress: Kungsgatan 56
Telefon: 031-13 29 28

Alingsås

Besöksadress: Göteborgsvägen 16 A
Telefon: 0322-132 81