Familjerätt

Familjerätt är ett omfattande område inom juridiken, allt från samboavtal, testamenten, äktenskapsförord till äktenskapsskillnader, vårdnadstvister, umgänge och bodelningar samt bouppteckningar och boutredningar.

Vi hjälper Dig i alla dessa delar.

Advokat Anders Högström
Advokat Jan Elgmark
Advokat Magnus Gabrielson

Borås

Besöksadress: Västerlånggatan 30-32
Telefon: 033-13 28 18

Göteborg

Besöksadress: Kungsgatan 56
Telefon: 031-13 29 28

Alingsås

Besöksadress: Göteborgsvägen 16 A
Telefon: 0322-132 81