Brottmål

Vi hjälper Dig alla som försvarsadvokater, antingen som offentliga eller privata förvarare från start till mål. Viktigt för oss är att Du får en rättvis rättegång och blir bra bemött. Ofta behöver Du själv inte betala för en försvarsadvokat.

Vi hjälper Dig även som målsägandebiträde om Du blivit utsatt för brott med stöd och hjälp under utredningstiden och vid förhandling i domstol samt med att framföra ett ersättningsanspråk mot den misstänkte brottslingen.

Advokat Anders Högström
Advokat Jan Elgmark
Advokat Magnus Gabrielson

Borås

Besöksadress: Västerlånggatan 30-32
Telefon: 033-13 28 18

Göteborg

Besöksadress: Kungsgatan 56
Telefon: 031-13 29 28

Alingsås

Besöksadress: Göteborgsvägen 16 A
Telefon: 0322-132 81