Bodelningar och bouppteckningar

En separation kan komma att medföra problem med att dela tillgångar och skulder, problem Du kan behöva sakkunnig hjälp med.

Ett dödsfall medför att en bouppteckning skall upprättas. Ett dödsbo skall utredas, delas och skiftas vilket kan medföra oklarheter och tvister.

Vi hjälper Dig med detta, Anders arbetar mycket som bodelningsförrättare och boutredningsman.

Advokat Anders Högström
Advokat Jan Elgmark
Advokat Magnus Gabrielson

Borås

Besöksadress: Västerlånggatan 30-32
Telefon: 033-13 28 18

Göteborg

Besöksadress: Kungsgatan 56
Telefon: 031-13 29 28

Alingsås

Besöksadress: Göteborgsvägen 16 A
Telefon: 0322-132 81