Våra arbetsområden

Vi är huvudsakligen verksamma inom brottmål, tvistemål, familjerätt, fastighetsrätt, personskador, bodelning, socialrätt, utlänningsrätt, rättshjälp och rättsskydd. Vi är också Notarius Publicus.

Advokat Anders Högström
Advokat Jan Elgmark
Advokat Magnus Gabrielson

Borås

Besöksadress: Västerlånggatan 30-32
Telefon: 033-13 28 18

Göteborg

Besöksadress: Kungsgatan 56
Telefon: 031-13 29 28

Alingsås

Besöksadress: Göteborgsvägen 16 A
Telefon: 0322-132 81